Gestoria Administrativa

Gestor i client revisant una declaració de la Renda

Què em pot oferir un gestor administratiu?

El gestor administratiu és el professional legalment facultat per sol·licitar, promoure i gestionar tot tipus de tràmits davant qualsevol administració pública en nom i representació del client ja sigui un particular com una empresa.

01Impostos: Declaracions de renda i altres impostos i confecció dels recursos
corresponents.

02Laboral: assessorament en tràmits amb l’ INSS (jubilació, Incapacitat temporal, incapacitat permanent, viudetat, orfandat); amb La TGSS (altes, baixes), conciliacions laborals, contractes, etc.

03Assegurances de tot tipus ( en col·laboració amb Buró assegurances)

04Trànsit: canvis de nom de vehicles i altres

05Assessorament Comptable.

Contacta'ns, primera consulta gratuïta

A Estudi Legal estem a prop teu, sol·licita cita per una primera consulta gratuïta online o en una de les nostres oficines.
L'Olga d'Estudi Legal atenent la trucada d'una clienta