Dret civil

Persones a l'entrada d'un jutjat de primer instància

Què es considera Dret Civil?

El dret civil és el conjunt de normes i lleis que regulen totes les relacions personals o patrimonials entre les persones físiques i les persones jurídiques.

Indiscutiblement, és la matèria més extensa en dret . El dret de família i el dret empresarial formen part del dret civil.

01Reclamacions legals i/o deutes.

02Dret de successions i herències

03Assumptes veïnals

04Accidents de circulació

05Indemnitzacions

06Procediments de segona oportunitat (condonació de deutes)

07Procediments monitoris i canviaris (cobrament de deutes)

08Desnonaments

09Expedients de jurisdicció voluntària

10Procediments de modificació de la capacitat d’obrar de les persones: tutela, curatela.

11Assumptes relacionats amb dret civil català.

Contacta'ns, primera consulta gratuïta

A Estudi Legal estem a prop teu, sol·licita cita per una primera consulta gratuïta online o en una de les nostres oficines.
L'Olga d'Estudi Legal atenent la trucada d'una clienta